Comuna Păcureți - Județul Prahova

 

Hotărâri ale Consiliului Local:

 

1/09.01.2018

- aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Păcureți , jud. Prahova, pentru anul 2017

2/09.01.2018

- aprobarea acoperirii din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 2017

3/25.01.2018

- aprobarea numarului maxim  de posturi de asistent personal,(insotitor) (cf. L448/2006), pentru anul 2018

4/25.01.2018

- aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes public , pentru anul 2018 , pentru beneficiarii venitului minim  garantat

5/25.01.2018

- propunerea acordarii calificativului privind performantele profesionale pe anul 2017, pentru secretarul com. Pacureti , jud. Prahova

6/25.01.2018

- aprobare a Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada

 Iulie 2017 –Decembrie 2017

7/25.01.2018

- stabilirea coeficientilor de ierarhizare si a salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale ,, Administratie’’, utilizate in  cadrul primariei  si aparatului de specialitate al primarului comunei Pacureti , jud. Prahova

8/09.02.2018

- privind asocierea Comunei  Pacureti  cu Judetul Prahova si alte unitati administrative -teritoriale din judetul Prahova in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova”

9/20.02.2018

- privind  aprobarea  rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2018-2019 la nivelul comunei Păcureți, jud. Prahova

10/20.02.2018

- privind aprobarea regulamentului de organizare ,funcționare si structura de personal al  compartimentului de asistență socială , la nivelul comunei Pacureti , jud. Prahova

11/20.02.2018

- privind aprobarea bugetului  de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al com. Pacureti , jud Prahova ,si estimarile pe anii 2019-2021

12/20.02.2018

- privind  alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie , aprilie si mai, anul 2018

13/20.02.2018

- privind  aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2017 , in anul 2018

14/28.03.2018

- privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgență și ajutoarelor de înmormântare

15/25.04.2018

- privind  alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile , aprilie, mai si iunie anul 2018

16/25.04.2018

- privind  aprobarea  întocmiri Studiului de oportunitate , Caietului  de sarcini si a  Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public com. Pacureti , jud. Prahova

17/25.04.2018

- privind constatarea  incetarii de drept a mandatului de consilier local al d-ui. TECSOIU ION ,in urma demisiei acestuia si vacantarea mandatului de consilier local incepand cu data  emiterii prezentei hotărâri