Comuna Păcureți - Județul Prahova

 

Hotărâri ale Consiliului Local:

 

1/04.01.2017

- prelungire scrisoare garantare FGCR IFN S.A.

2/30.01.2017

- actualizare deviz general

3/28.02.2017

- plan de actiuni beneficiari ajutor social

4/28.02.2017

- desemnare reprezentant in comisia de evaluare

5/28.02.2017

- aprobare retea scolara de invatamant

6/30.03.2017

- presedinte sedinta luniule martie, aprilie si mai

7/30.03.2017

- delegare serviciul public de salubritate

8/30.03.2017

- raport activitate asistenti personali

9/30.03.2017

- transformare posturi

10/30.03.2017

- prelungire scrisoare garantare FGCR IFN S.A.

11/03.04.2017

- utilizare excedent bugetar 2016

12/03.04.2017

- aprobare buget local initial 2017

13/30.05.2017

- alegere presedinte sedinta iunie, iulie si august

14/30.05.2017

- privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea localitatii, precum si constatarea faptelor ce constituie contraventii

15/30.05.2017

- aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local

16/29.06.2017

- aprobarea realizarii studiului de fezabilitate privind proiectul,,Modernizare drumuri de exploatare in extravilanul com. Pacureti , jud. Prahova ‘’

17/24.07.2017

- privind aprobarea solicitării de prelungire până la data de 30.12.2017 a Scrisorii de

garantare de la FGCR IFN SA nr. IG133318102./13.11.2013 în sumă de 1.485.000 lei în vederea garantării în procent de 110% a obligațiilor de plată a avansului de 1.350.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului ,, REFACEREA ȘI MODENIZAREA DRUMURILOR CLASIFICATE ÎN COMUNA PĂCUREȚI”, județul Prahova

18/24.07.2017

- stabilirea salariilor de baza pentru functionarii  publici si personalul contractual, din cadrul primariei comunei Pacureti , jud. Prahova

19/31.08.2017

- aprobarea modificarii ,, Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al com Pacureti , jud. Prahova

20/31.08.2017

- alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile septembrie ,octombrie si noiembrie anul,2017

21/31.08.2017

- privind aprobarea actualizarii devizului general si a indicatorilor tehnico-economici la investiția “Modernizare drum comunal DC 46 și rețea de drumuri locale-comuna Păcureti, judetul Prahova”

22/28.09.2017

- privind asocierea comunei Pacureti , cu judetul Prahova ,in vederea realizarii  obiectivelor  de interes public local,, Reabilitare si extindere camin cultural Pacureti ‘’si ,,Modernizare prin asfaltare , drum comunal DC135(350 m). Pacureti – Predeal Sarari‘’

23/28.09.2017

- privind aprobarea planului  de ocupare a functiilor  publice  din cadrul primariei  com. Pacureti, jud. Prahova, pentru anul 2018

24/28.09.2017

- privind   aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli

al comunei Păcureți , jud. Prahova, pentru anul 2017

25/16.10.2017

- privind aprobarea solicitării de prelungire până la data de 28.02.2018, a Scrisorii de

garantare de la FGCR IFN SA nr. IG133318102./13.11.2013 în sumă de 1.485.000 lei în vederea garantării în procent de 110% a obligațiilor de plată a avansului de 1.350.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului ,, REFACEREA ȘI MODENIZAREA DRUMURILOR CLASIFICATE ÎN COMUNA PĂCUREȚI”, județul Prahova

26/16.10.2017

- privind desemnarea reprezentantilor  Consiliului local Păcureți  în Consiliul de administrație si în Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii a Școlii Gimnaziale „Andrei Nicolescu-Păcureți”, Comuna Păcureți

27/16.10.2017

- privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici la investiția “Modernizare drum comunal DC 46 și rețea de drumuri locale-comuna Păcureti, judetul Prahova”

28/20.11.2017

- privind  alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile decembrie 2017, ianuarie si februarie  anul 2018

29/20.11.2017

- privind  aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii , din cadrul primariei com. Pacureti , jud. Prahova

30/05.12.2017

- aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Păcureți , jud. Prahova, pentru anul 2017

31/20.12.2017

- aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Păcureți , jud. Prahova, pentru anul 2017

32/20.12.2017

- stabilirea impozitelor , taxelor locale si  a taxelor locale speciale pentru anul fiscal 2018, in comuna Păcureți , jud. Prahova

33/20.12.2017

- aprobarea solicitării de prelungire până la data de 31.08.2018 a Scrisorii de

garantare de la FGCR IFN SA nr. IG133318102./13.11.2013 în sumă de 1.485.000 lei în vederea garantării în procent de 110% a obligațiilor de plată a avansului de 1.350.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului ,, REFACEREA ȘI MODENIZAREA DRUMURILOR CLASIFICATE ÎN COMUNA PĂCUREȚI”, județul Prahova