Comuna Păcureți - Județul Prahova

 

Hotărâri ale Consiliului Local:

 

2016

 

 

1/07.01.2016

- acoperire deficit sectiunea de dezvoltare

2/28.01.2016

- aprobare retea scolara de invatamant

3/28.01.2016

- propunere acordare calificativ la evaluarea performantelor secretar

4/28.01.2016

- actualizare indicatori tehnico-economici

5/28.01.2016

- aprobare plan de actiuni si lucrari de interes local

6/04.02.2016

- aprobare utilizare excedent bugetar

7/04.02.2016

- aprobare buget local initial

8/17.03.2016

- aprobare rectificare buget local

9/17.03.2016

- aprobare constituire si regulament de organizare si functionare a Consiliului Comunitar Consultativ

10/17.03.2016

- modificare organigrama si stat de functii

11/20.04.2016

- aprobare transformare posturi ocupate de functionari publici

12/20.04.2016

- actualizare hotarare nr. 32/27.11.2014

13/20.04.2016

- continuarea asocierii in vederea realizarii unui obiectiv de interes public

14/20.04.2016

- asociere in vederea realizarii unui obiectiv de interes public