Comuna Păcureți - Județul Prahova

 

Hotărâri ale Consiliului Local:

 

1/29.01.2015

- aprobare nr. asistenti personali si indemnizatii persoane cu handicap

2/29.01.2015

- aprobare plan de actiuni si lucrari de interes local

3/29.01.2015

- propunere acordare calificativ la evaluarea performantelor secretar

4/29.01.2015

- aprobare majorarea cotizatiei catre A.D.I.

5/29.01.2015

- instituire taxa speciala de salubrizare

6/29.01.2015

- desemnare reprezentant legal dosar nr. 109/P/2011

7/10.02.2015

- aprobare buget local initial 2015

8/10.02.2015

- aprobare utilizare excedent bugetar

9/10.02.2015

- modificare contract salubrizare 221/21.10.2008

10/10.02.2015

- aprobare intocmire studiu fezabilitate modernizare drumuri de interes local L=9,090 km

11/10.02.2015

- aprobare intocmire studiu fezabilitate modernizare drumuri de interes local L=5,67 km

12/10.02.2015

- completare Hotarare nr. 7/2008

13/25.02.2015

- aprobare prelungire scrisoare garantare de la FGCR IFN SA

14/25.03.2015

- aprobare rectificare buget local

15/25.03.2015

- aprobare retea scolara de invatamant

16/25.03.2015

- aprobare atribuire gratuita in folosinta a unor suprafete de teren apicultorilor

17/25.03.2015

- aprobare plan analiza si acoperire riscuri

18/02.04.2015

- intocmire D.A.L.I., proiect tehnic si detalii de executie

19/29.04.2015

- acordare norma hrana politie locala

20/29.04.2015

- aprobare rectificare buget local

21/29.04.2015

- aprobare actualizare plan de ordine si siguranta publica

22/29.04.2015

- aprobare taxa si regulament de organizare si funtionare teren sport

23/29.04.2015

- aprobare taxa atestat producator si carnet comercializare produse

24/29.04.2015

- aprobare asociere cu alte autoritati publice locale

25/28.05.2015

- aprobare cont de incheiere exercitiu bugetar

26/29.06.2015

- aprobare rectificare buget local

27/29.06.2015

- inregistrare in patrimoniu privat a suprafetei teren de 1376 mp

28/29.06.2015

- aprobare indicatori tehnico-economici si intocmire proiect tehnic si detalii executie

29/30.07.2015

- aprobare extindere retea iluminat public

30/31.08.2015

- aprobare rectificare buget local

31/31.08.2015

- desemnare reprezentanti in consiliul de administratie al scolii

32/30.09.2015

- asociere in vederea realizarii unui obiectiv de interes public

33/30.09.2015

- aprobare rectificare buget local

34/30.09.2015

- aprobare plan de ocupare a functiilor publice

35/29.10.2015

- acordare mandat special in A.G.A.D.I

36/29.10.2015

- schimbare sef serviciu voluntar pentru situatii de urgenta

37/29.10.2015

- aprobare indicatori tehnico-economici

38/29.10.2015

- aprobare intocmire proiect tehnic, detalii executie, documentatie avize, acorduri autorizatie construire si executie modernizare DC135

39/10.11.2015

- aprobare rectificare buget local

40/10.11.2015

- stabilirea impozitelor si taxelor locale

41/10.11.2015

- aprobare prelungire scrisoare garantare de la FGCR IFN SA

42/25.11.2015

- aprobare rectificare buget local

43/25.11.2015

- continuarea asocierii in vederea realizarii unui obiectiv de interes public

44/25.11.2015

- aprobare indicatori tehnico-economici

45/25.11.2015

- desemnare reprezentantului in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii scolii

46/25.11.2015

- modificare hotarare nr 41/10.11.2015

47/22.12.2015

- aprobare rectificare buget local

48/22.12.2015

- aprobare nr. asistenti personali si indemnizatii persoane cu handicap

49/22.12.2015

- aprobare regulament eliberare/vizare autorizati pentru desfasurare activitati prevazute la art. 475, alin (3) din Legea 277/2015