Comuna Păcureți - Județul Prahova

 

Acte stare civilă:

ANUNT DE PARTICIPARE

 

ANUNȚ COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE

 

ANUNT – persoane interesate sa faca parte din Corpul Expertilor Electorali si a persoanelor desemnate ca operatori de calculator al birourilor electorale ale sectiilor de votare din Pacureti

 

ANUNT – organizare concurs/examen pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale vacante de inspector de specialitate debutant in cadrul Compartimentului Cadastru si Urbanism; Bibliografie si Formular de inscriere concurs

 

ANUNT – cu privire la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a taxelor locale speciale din comuna Pacureti in anul 2018; Procesul verbal de afisare; Proiectul de hotarare; Referatul; Nota de fundamentare; Anexele la hotarare

 

ANUNT – rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul/examenul pentru ocuparea functiei contractuale vacante de inspector de specialitate debutant in cadrul Compartimentului Cadastru si Urbanism

 

ANUNȚ – COLECTIV PENTRU COMUNICARE PRIN PUBLICITATE SI PV - 2017

 

ANUNT - organizare concurs/examen pentru ocuparea funcției contractuale de muncitor necalificat I, pe perioadă nedeterminată în cadrul Compartimentului Cultură și Administrativ

 

ANUNT – Rezultatele selectiei dosarelelor de inscriere la concursul/examenul pentru ocuparea functiei contractuale de  muncitor necalificat I, pe perioadă nedeterminată în cadrul Compartimentului Cultură și Administrativ

 

ANUNT – organizare concurs/examen pentru promovare in grad profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din Primaria Pacureti