Comuna Păcureți - Județul Prahova

 

Acte cu caracter local:

 

ANUNT DE PARTICIPARE

ANUNȚ COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII Nr. 52/2003 IN ANUL 2014

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII Nr. 544/2011 IN ANUL 2014

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII Nr. 52/2003 IN ANUL 2015

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII Nr. 544/2011 IN ANUL 2015